Kuti ndinakirwe nekuiswa ndingaita sei?

0
2028

Tangai nokutamba mese muchiatana nokupurudzirana nokukisana nokusvetana, nokutaura zvinofadza, nokupa murume mazamu kuti amwe nokusveta, nokumudzidzisa kuti unoda matinji  nebhinzi zvikwiziwe sei. rezva chombo chomburume. Sveta minyatso yemurume. Nanzva guvhu rake, purudzira chombo. Tambai muchidaro kusvika wanatsa kunyorova.
1 Iswa nemurume anokuda uye waunoda iwe.
2 Rerusa muviri pakuvatana kwenyu,
3 Usava nezvimwe zvaunofunga kuzhe kwekuiswa
4 Mufungwa mako teverera chombo chomurume uchihwa chichipinda nokuuda.
5 Deredza sipidhi yemurume womupa RHYTHM yakanaka yaunohwa wega kuti inokonzera kuti chombo chikwize mukati zvinonaka
6 Ramba uchitaurira murume zvokuita achitevedzera
7 Kana uchifunga kuti kunatsopinzwa ndiko kunonaka, ita zvokufongorera murume. Kana uchifunga kuti kubatirira murume nokuona kumeso kwake muchiisana ndizvo zvinonaka, vata manhede murume ova pamusoro kana kuti murume manhede iwe pamusoro.
8 hwisisa kuti kuisana ndekwenyu mese saka mese shandisai chiuno iwe kugamuchira chombo murume kukupa chombo.

Wega unohwa kuti pano ndaiswa zvinonaka.